Činnost SRSM:

1) Pomoc romské komunitě:
2) Účast na veřejných aktivitách v následujících oblastech:

prezentace SRSM

Výroční zpráva za rok 2019

Výstavba Romského kulturního a společenského centra (RKSC)

V roce 2003 SRSM úspěšně dokončilo výstavbu budovy Romského kulturního a společenské centra. Tato budova umožnila vytvořit prostor pro osvětové a vzdělávací, kulturně společenské aktivity romského etnika. I když záměrem bylo vybudovat centrum, které by aktivně využívaly i ostatní národnostní menšiny v regionu. Doposud však jsou podobné aktivity jen zaměřené dovnitř vlastních komunit a chybí zde aspekt propojování aktivit majority a menšin. Aktivity vedoucí k rozvoji multikulturního prostředí předkládané v této žádosti jsou pro nás příležitostí k rozšíření a rozvoji komunitního centra v multikulturní.

Fotogalerie

Iniciativa Společenství EQUAL Romcentrum

Obecným cílem bylo vybudovat multifunkční komunitní centrum (Romcentrum), rozšířit nabídku služeb pro příslušníky romského etnika a realizovat aktivity, které napomohou k pozitivnímu ovlivnění názoru majoritní společnosti vůči této menšině. Více informací o projektu Romcentrum.

Blog

Výstava o Romech

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z ROMSKÉHO FESTIVALU ZAUJALA NEJEN FOTOGRAFY, ALE I VEŘEJNOST V Romském kulturním centru proběhla v sobotu 11. července vernisáž výstavy černobílých fotografií z posledních tří ročníků Romského festivalu. Jejich autorem je karvinský fotograf Jiří Hanzel. Na fotografiích jsou zachyceny převážně emoce vystupujících či publika. Vernisáž, které se zúčastnila široká veřejnost, fotografovi zajistil Milan …

Romský festival 2020

ROMSKÝ FESTIVAL PROBĚHL PO JEDNADVACÁTÉ Tradiční 21. ročník Romského festivalu letos proběhl v areálu Romského kulturního a společenského centra v Karviné-Novém Městě. Byl pátek 21. srpna a lidé si přišli vychutnat divoké romské rytmy, o které se postaralo hned několik kapel. Nechybělo ani dobré jídlo a pití. Romský festival 2020 byl podpořen Moravskoslezským krajem

Den Romské kuchyně 2019

LIDÉ SI POCHUTNALI NA ROMSKÉ KUCHYNI V pátek 29. listopadu proběhl v Romském kulturním centru Den Romské kuchyně. Do akce se zapojily čtyři restaurace, a to Severka, Praha, U Staré radnice a Hotel Darkov. Jídla hodnotili podnikatelé a další hosté.